برگزاری جلسه مدیر مرکز رشد انرژی پارک علم و فناوری خراسان با نمایندگان شرکت بهره برداری نفت وگاز شرق

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۳:۵۰ کد : ۲۷۹۱۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۴۳۸
جلسه مهندس داود تفضلی ، مدیر مرکز رشد انرژی پارک علم و فناوری خراسان با مهندس خیبری ،رئیس کمیته تخصصی پژوهش و توسعه ، مهندس سعیدی زاده دبیرکارگروه اقتصاد مقاومتی ، مهندس مصطفوی مسئول کارگروه اقتصاد مقاومتی در سالن جلسات پارک خراسان برگزار شد .
برگزاری جلسه مدیر مرکز رشد انرژی پارک علم و فناوری خراسان با نمایندگان شرکت بهره برداری نفت وگاز شرق

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در ابتدای این جلسه نمایندگان شرکت نفت وگاز شرق به جایگاه شرکت در شرکت ملی نفت ایران اشاره کردند و توضیحاتی در مورد شرایط وتجهیزات موجود در شرکت ارائه دادند.

مهندس مصطفوی، مسئول کارگروه اقتصاد مقاومتی افزود: در کارگروه اقتصاد مقاومتی شرکت های تولید کننده داخلی اهمیت دارند نه شرکت های تامین کننده که باید این مهم مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه مهندس تفضلی، مدیر مرکز رشد انرژی در مورد پارک علم و فناوری خراسان، گروه تخصصی انرژی و مرکز رشد فناوری انرژی توضیحاتی از جمله معرفی شرکت های گروه تخصصی انرژی و بررسی قوانین موجود در مورد شرکت های دانش بنیان را مطرح کرد.

گفتنی است اعلام نیازمندی های شرکت نفت وگاز شرق به مرکز رشد انرژی، ارسال پیش نویس تفاهم نامه مشترک بین پارک علم وفناوری خراسان و شرکت بهره برداری نفت وگاز شرق به مرکز رشد انرژی و برنامه ریزی جهت بازدید از سایت نفت وگاز شرق توسط دو طرف از مصوبات این جلسه بود.