تفاهم نامه مطالعات باز آفرینی پایدارشهری بین دانشگاه حکیم سبزواری و شهرداری

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۶ کد : ۲۷۹۰۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۷۵
تفاهم نامه مطالعات باز آفرینی پایدار شهری، شهرهای شهرآباد و انابد(شهرستان بردسکن) بین دانشگاه حکیم سبزواری و شهرداری این دوشهر با نظارت فرمانداری بردسکن منعقد شد.
تفاهم نامه مطالعات باز آفرینی پایدارشهری بین دانشگاه حکیم سبزواری و شهرداری

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترامیراحمدی رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تفاهم نامه مطالعات باز آفرینی پایدار شهری در زمینه های بافت فرسوده، بافت تاریخی، سکونت گاه های غیررسمی، نقاط ناهماهنگ شهری و مناطق الحاقی به محدوده شهری، بین شهرداری شهرآباد و انابد شهرستان بردسکن و دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شد.

وی افزود: مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری امورمطالعاتی این تفاهم نامه ها را به عهده دارد.

دکتراحمدی گفت: هدف ازانعقاد این تفاهم نامه، ایجاد همکاری و همفکری بین شهرداری شهرآباد و مرکز پژوهشی برای استفاده از امکانات و توانمندی های علمی، آموزشی، پژوهشی، نیروی انسانی، فنی، اطلاعاتی و تخصص خاصه در زمینه انجام طرح: «باز آفرینی پایدار شهری درزمینه های بافت فرسوده، بافت تاریخی، سکونت گاه های غیررسمی، نقاط ناهماهنگ شهری و مناطق الحاقی به محدوده شهری» برای شهرداری شهرآباد و انابد می باشد.

رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: مدّت این تفاهم نامه پنج سال است که این مدت با توافق طرفین قابل تمدید خواهدبود.

کلید واژه ها: حکیم سبزواری