غرفه دانشگاه صنعتی سهند درمحل نمایشگاه مدیریت سبز درسازمان برنامه و بودجه

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۳ کد : ۲۷۸۲۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۷۴
درمحل نمایشگاه مدیریت سبز درسازمان برنامه و بودجه غرفه دانشگاه صنعتی سهند برگزارشد.
غرفه دانشگاه صنعتی سهند درمحل نمایشگاه مدیریت سبز درسازمان برنامه و بودجه

به گزارش روابط وزارت علوم، درطول برگزاری این نمایشگاه دکترنوبخت معاون ریاست جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکترواعظ مهدوی معاون آموزشی و اجتماعی، دکترسمنانیان مشاور معاون ریاست جمهور و همچنین دکترامید سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه دانشگاه صنعتی سهند درمحل نمایشگاه مدیریت سبز درسازمان برنامه و بودجه بازدید کردند.

کلید واژه ها: صنعتی سهند