بازدید مسئولان دانشگاه کوفه ازمرکزاطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۳ کد : ۲۷۷۷۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۲۲۰
هیئتی مرکب از ۷ نفر از مسئولان دانشگاه کوفه کشورعراق ازمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.
بازدید مسئولان دانشگاه کوفه ازمرکزاطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درمیان بازدید کنندگان که به منظور انجام مشاوره و ارتباطات فرهنگی به دانشگاه فردوسی مشهد آمده بودند، رئیس روابط بین الملل و روسای چند دانشکده از دانشگاه کوفه حضور داشتند.

یکی از بازدیدکنندگان درتوضیحاتی که پس از بازدید داد به این نکته اشاره داشت که در کشور عراق چون بسیاری از متون به زبان عربی ترجمه نشده دانشجویان ناگزیرند اغلب متون درسی را به زبان های اصلی مطالعه کنند، این درحالی است که در ایران دراین زمینه کارهای بسیار اساسی و کاملی انجام شده است.

مهمانان همچنین سوال هایی درمورد منابع و خدمات کتابخانه ای داشتند که توسط کارشناسان و دکترعباسی رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد توضیحات لازم ارئه شد.

کلید واژه ها: فردوسی مشهد