بازدید مدیران گروه های آموزشی دانشگاه کوفه کشور عراق از دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۲ کد : ۲۷۷۷۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۶۴
مدیران گروه های آموزشی رشته مهندسی دانشگاه کوفه کشور عراق در ازدانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.
بازدید مدیران گروه های آموزشی دانشگاه کوفه کشور عراق از دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، هیئت دانشگاه کوفه کشور عراق در روز اول بازدید خود با رئیس و معاون آموزشی دانشکده مهندسی دیدار و جلسه مشترکی با حضور مدیر همکاری های علمی و بین المللی در سالن شورای دانشکده برگزارکردند.

دراین جلسه مشترک دکترواحدیان مدیرهمکاری های علمی بین المللی و اموردانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد توضیحات مبسوطی درخصوص معرفی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه کرد.

وی افزود: درحال حاضر دانشگاه فردوسی مشهد میزبان 1500 دانشجوی خارجی از 21 کشور دنیا است و امیدوار است مرکز آموزش زبان فارسی برای دانشگاه کوفه نیز راه اندازی شود.

درادامه دکتر رجبی مشهدی نیز با ارائه آمار استادان شاغل، دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، دانشکده مهندسی و امکانات ان را معرفی کرد.

کلید واژه ها: فردوسی مشهد