ابتکار دانشگاه دامغان در موضوع شعار سال

۲۴ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۵:۰۲ کد : ۲۷۷۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۶۳
دانشگاه دامغان در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری اقدام به برگزاری مسابقه ویژه شعار سال کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این مسابقه از علاقه مندان خواسته شده است تا با این ت...
ابتکار دانشگاه دامغان در موضوع شعار سال
دانشگاه دامغان در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری اقدام به برگزاری مسابقه ویژه شعار سال کرد.
 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این مسابقه از علاقه مندان خواسته شده است تا با این تصور که اگر دانشگاه نماد دولت و دانشگاهیان به عنوان نماد ملت باشند، راهکارهای خود را برای تحقق شعار دولت و ملت، همدلی و همزبانی در قالب مقاله ارائه کنند.
در بخشی از توضیحات این مسابقه آمده است: اگر تصور کنیم دانشگاه به عنوان نماد دولت و دانشگاهیان (دانشجویان، اساتید و کارکنان) به عنوان نماد مردم باشند، پیشنهادهای شما برای تحقق «شعار دولت و ملت، همدلی و همزبانی» چیست؟ چه راهکارهایی را برای تحقق این شعار پیشنهاد می کنید و توقع شما از دولت (دانشگاه) برای تحقق این شعار چیست؟ به نظر شما ملت (دانشگاهیان) چگونه می تواند دولت (دانشگاه) را در تحقق این شعار یاری رساند؟