نشست سالانه دبیران شورای رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۹ کشور دردانشگاه فردوسی مشهد

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۲ کد : ۲۷۵۸۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۰۸
نشست سالانه دبیران شورای رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۹ کشور باحضور دکترباباخانی معاون اداری ومالی دانشگاه فردوسی مشهد، دکترمیرباقری دبیرستاد رفاهی ومسئولان ستاد رفاهی دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
نشست سالانه دبیران شورای رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۹ کشور دردانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین نشست دکترمیرباقری در سخنانی گفت: امیدواریم شورای رفاهی مناطق مختلف دانشگاهی مانند شورای آموزشی و پژوهشی فعال باشد

وی افزود: پیشنهاد دادیم که در بودجه سال آینده 3 تا 4 درصد از بودجه مربوط به شورای رفاهی دانشگاه ها باشد تا بتوانیم بیشتر درخدمت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها باشیم.

دبیرستاد رفاهی وزارت علوم، درادامه گفت: براساس مذاکراتی که با بانک ها داشتیم تلاش شده تا کارت هایی تهیه کنیم ازجمله کارت منزلت برای استادان بازنشسته، کارت فرهیختگان برای اعضای هیئت علمی شاغل و تلاش داریم تفاهم نامه هایی نیز با وزارت خانه های دیگر انجام دهیم تا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بتوانند از امکانات رفاهی آن وزارت خانه ها نیز استفاده کنند.

سپس دکتررضائی مشاوردبیرستاد رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن ارائه گزارش فعالیت های انجام شده درخصوص وضعیت رفاهی ازکلیه دبیران شورای رفاهی تقاضا کرد درمسائل رفاهی ابتدا در مناطق 9 گانه دانشگاه ها مطرح و سپس موارد تصویب شده رفاهی را در شورای رفاهی وزارت مطرح کنند.

کلید واژه ها: فردوسی مشهد