نشست رئیس و معاونان دانشگاه صنعتی کرمانشاه با استادان گروه علوم پایه

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۴ کد : ۲۷۵۲۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۶۵
نشست رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه و هیئت رئیسه با استادان گروه علوم پایه دراتاق جلسات دانشکده انرژی برگزارشد.
نشست رئیس و معاونان دانشگاه صنعتی کرمانشاه با استادان گروه علوم پایه

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین نشست پیرامون امتحانات مشترک دروس علوم پایه، مسائل و مشکلات آن بحث شد و راه کارهایی جهت بهبود و برگزاری بهتر امتحانات مشترک مطرح شد. باتوجه به اهمیت دروس ریاضی و فیزیک برای دانشجویان مهندسی، همه  استادان بر اجرای این طرح موافق بودند.

دکتراختری رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه با توجه به نظر استادان و دغدغه این دانشگاه مبنی بر ارتقای سطح علمی دانشجویان،  برهمت و جدیت مضاعف جهت اجرای طرح هماهنگ امتحانات دروس پایه تاکید کرد.

 وی افزود: تدریس استادان دراین دروس باید با مثال های بیشتر و کاربردی بوده و ساعت های حل تمرین حائز اهمیت است .

گفتنی است درپایان این نشست، ازاستادان گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی کرمانشاه تقدیر شد.

کلید واژه ها: صنعتی کرمانشاه


( ۱ )