آموزش متخصصان مورد نیاز صنعت چاپ کشور در دانشگاه فنی و حرفه ای

۳۱ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۹ کد : ۲۶۶۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۷۰
اولین نشست تخصصی پیرامون آموزش ها و رشته گرایش های مورد نیاز صنعت چاپ کشور و نحوه مشارکت بخش های فعال بازار کار در برنامه ریزی آموزشی و درسی و اجرای آموزش ها با حضور تعدادی از مدیران و فعالان ...
اولین نشست تخصصی پیرامون آموزش ها و رشته  گرایش های مورد نیاز صنعت چاپ کشور و نحوه مشارکت بخش های فعال بازار کار در برنامه ریزی آموزشی و درسی و اجرای آموزش ها با حضور تعدادی از مدیران و فعالان حوزه صنعت چاپ، متخصصان و مدرسین این رشته از بخش صنعت، آموزش و پرورش و آموزش عالی و کارشناسان مدیریت برنامه ریزی آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست دکتر علی اصغر کشتکار معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای اظهار داشت: این نشست با هدف بازنگری، تدوین و اجرای رشته های مختلف مورد نیاز در حوزه چاپ کشور تشکیل و دنبال خواهد شد و در نشست های بعدی،  وضعیت آموزش چاپ در دوره متوسطه وآموزش عالی و وضعیت نیاز بازار کار از نظر کمی و کیفی مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
وی افزود: در این مدت نیز عناوین رشته های مورد نیاز این صنعت در دوره ها و گرایش های مختلف احصا خواهد شد تا نسبت به تدوین برنامه های درسی مورد نیاز اقدام شود.