کارگاه آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی دردانشگاه بیرجند برگزارشد

۲۹ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۵ کد : ۲۶۵۱۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۵۷
کارگاه تخصصی آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی (IR)، با شرکت معاونان، مدیران و مسئولان دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند توسط مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه بیرجند برگزارشد.
کارگاه آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی دردانشگاه بیرجند برگزارشد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین کارگاه چشم اندازها، اهداف، مأموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و بررسی الگوی کاری IR دردانشگاه های ایران توسط دکترسیدهادی مرجائی استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ارائه شد.

درکارگاه مذکور که شرکت کنندگان با مشارکت فعال در مباحث مطرح شده، ضمن استخراج ابعاد سیستم دانشگاه به تدوین چشم اندازها، مأموریت‌‌ها، تخصص‌های پیشنهادی و جایگاه سازمانی برای دفاتر دانشگاه پژوهی پرداختند و مسائل و چالش های پیش رو در راه اندازی دفاتر دانشگاه پژوهی را بررسی کردند.

انتقال این اطلاعات به اعضای شوراهای سیاست گذار و تصمیم‌گیر دانشگاه و ارکان مدیریتی و کارشناسی می تواند سهم زیادی در تقویت نظام برنامه ریزی، سیاست گذاری، تصمیم سازی و ارتقای سطح مدیریت دانشگاه ها بویژه در ارتباط با مدیریت صنایع و افزایش عملکرد کیفی دانشگاه ها در دوران تحول کار ویژه های دانشگاهی و مواجهه با مشکلات مالی داشته باشد.

همچنین دفاتر دانشگاه پژوهی به عنوان کانون تصمیم سازی دانشگاهی، یکی از نهادهای مهم دانشگاه است که گزارش ها و اطلاعات لازم ازعملکرد و چشم اندازهای دانشگاه را برای سیاست گذاری، تصمیم سازی مدیریتی، آینده نگری و پاسخگویی عمومی ازسوی شوراهای اصلی دانشگاه و نظام آموزش عالی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر می کنند که دربسیاری از کشورها از سالیان دور ایجاد و استقرار آن درک شده است.

کلید واژه ها: بیرجند