با حضور معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم، از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی تقدیر شد

۲۹ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۳ کد : ۲۶۵۰۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۴۸۶
از ۵۷ پژوهشگر، ایده، طرح پژوهشی، فناور، مؤسسه، واحد استانی، مرکز آموزش علمی کاربردی، مرکز رشد، کارآفرین، دفتر کارآفرینی برگزیده باحضور دکتروحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری و دکترمحمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تقدیرشد.
با حضور معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم، از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین مراسم از 10 پژوهشگر برتر استانی، یک ایده برتر،3 پژوهشگر برتر دانشگاه، 5 پژوهشگر برتر مؤسسات، 2 طرح پژوهشی برتر،4 فناور برتر (دستاورد تجاری سازی شده برتر)، 7 واحد استانی برتر، 3 کارشناس برتر واحد استانی، 4 مرکز آموزش علمی کاربردی برتر، 3 مرکز رشد برتر4 کارافرین برتر سال 95، 3 دفترکارآفرینی برتر سال 95، 3 کارآفرین برتر سال 94، 3 دفترکارآفرینی برتر سال 94 و دو طرح  الماس  با اهدای تندیس، تقدیر ویژه انجام شد.

کلید واژه ها: جامع علمی کاربردی