کارگاه آموزشی ارزیابی جامع آب های جاری ایران در قرن ۲۱ با همکاری دانشگاه هامبورک در دانشگاه مازندران برگزار شد

۲۶ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۲۰ کد : ۲۶۴۳۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۸۲
کارگاه آموزشی ارزیابی جامع آب های ایران(خلیج فارس و دریای خزر و...) در قرن ۲۱ از منظر ژئوفیزیک، اقیانوس شناسی، محیط زیست و تغییرات اقلیمی با حضور استادان دانشگاه هامبورگ آلمان در دانشگاه مازندران برگزار شد.
کارگاه آموزشی ارزیابی جامع آب های جاری ایران در قرن ۲۱ با همکاری دانشگاه هامبورک در دانشگاه مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این کارگاه نمایندگان بسیاری از سازمان ها و موسسات پژوهشی داخلی از جمله اداره بنادر، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی، سازمان زمین شناسی و سازمان آب شرکت داشتند.