پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم سمینار”تجربه مواجهه با امر فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه: از زبان مدیران را برگزارمی کند

۲۶ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۵ کد : ۲۶۴۳۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۲۹۴
معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، سومین نشست از سلسله نشست های «تجربه مواجهه با امر فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه» را به بررسی این موضوع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اختصاص داده است.
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  سمینار”تجربه مواجهه با امر فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه: از زبان مدیران را برگزارمی کند

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست مهندس سیدجواد طباطبایی، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مهندس مجتبی نوریان، مدیر کل اسبق امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تجربه های خود را بیان خواهند کرد و به پرسش های حاضران پاسخ می دهند.