دانشگاه کاشان در جمع دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفت

۲۶ دی ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۳ کد : ۲۶۴۲۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۵۴
در جدیدترین فهرست پایگاه شاخص اساسی علم(ESI)، دانشگاه کاشان در جمع دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفت.
دانشگاه کاشان در جمع دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام کرد: ۴۳ دانشگاه ایرانی در جمع موثرترین و برترین دانشگاه های دنیا بر اساس رتبه بندی پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) قرار گرفته اند.

پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) به عنوان یکی از پایگاه های آی.اس.آی (ISI) هر دو ماه یک بار به ارائه دانشگاه های برتر دنیا بر اساس کیفیت تحقیقات شان می پردازد.

در این رتبه بندی، دانشگاه هایی که براساس تعداد استنادها در یکی از رشته های بیست و دو گانه در جمع دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند، معرفی می شوند.

این نظام، اطلاعات چهار شاخص اصلی شامل 'تعداد مدارک نمایه شده در برترین مجلات بین المللی'، 'تعداد کل استنادهای دریافت شده توسط هر دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی'، 'نسبت تعداد استنادها به ازای مدارک' و 'تعداد مقالات داغ و پراستناد' برای هریک از دانشگاه ها را که در زمره یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند، ارائه می دهد.

بر این اساس، در حوزه علوم مواد و براساس شاخص نسبت تعداد استنادها به ازای مقالات به ترتیب سه دانشگاه کاشان، صنعتی شریف و شیراز رتبه های ۵۵۲، ۵۶۴ و ۵۹۶ دنیا را به خود اختصاص داده اند.

همچنین دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی در حوزه شیمی بر اساس تعداد مدارک نمایه شده در ردیف ۷۰۷ و در حوزه مهندسی در ردیف ۹۴۱ قرار گرفته است.

بهترین رتبه های این دانشگاه ها در چهار شاخص رتبه بندی مربوط به 'تعداد مدارک نمایه شده در برترین مجلات بین المللی است.

گفتنی است در مجموع، رتبه بین المللی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشورمان بر اساس کمیت تولید علم یا تعداد مدارک رتبه ۵۳۵، براساس تعداد کل استنادهای دریافتی رتبه ۸۳۰، بر اساس تولید علم برتر (مقالات داغ و پراستناد) رتبه ۹۵۸ و بر اساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه ۱۲۶۷ است.