فراخوان ثبت ایده در مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه شهرکردآغاز شد

۲۶ دی ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۰ کد : ۲۶۴۲۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۲۱۸
مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه شهرکرد جهت ارائه و ثبت ایده در این مرکز از ایده پردازان و کار آفرینان دعوت کرد.
فراخوان ثبت ایده در مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه شهرکردآغاز شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه شهرکرد روند جذب ایده شامل ثبت ایده اولیه در سایت فراخوان ثبت ایده،. حضور در مرکز شتابدهی نوآوری جهت بررسی اولیه، دفاع از ایده در جلسه داوری و استقرار در مرکز و استفاده از حمایت های مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه شهرکرد می باشد.

گفتنی است، تامین سرمایه نقدی اولیه، استقرار و استفاده از امکانات مرکز (اینترنت، سیستم های کامپیوتری، اتاق جلسات)، حضور مربیان و کارآفرینان برتر استانی و کشوری در مرکز جهت کمک به تیم ها، برگزاری دوره ها و کارگاه های مرتبط برای تیم ها و حضور سرمایه گذاران در پایان دوره جهت سرمایه گذاری در ایده های موفق برخی از حمایت های مهم این مرکز از ایده های دریافتی می باشد.

مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه شهرکرد باهدف شتابدهی ایده ها به سمت کارآفرینی و در نهایت تبدیل به شرکت دانش بنیان تشکیل شده و عمده مخاطبین این مرکز، متخصصان و صاحبان ایده و کارآفرینان هستند.


( ۱ )