چاپ ۵ مقاله ISI در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ در مجلات معتبر بین المللی توسط عضو هیئت علمی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

۲۵ دی ۱۳۹۵ | ۱۵:۱۴ کد : ۲۶۴۱۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۲۲۵۱
عضو هیئت علمی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار چاپ ۲ مقاله ISI در سال ۲۰۱۶ در ژورنال های بین المللی و ۳ مقاله ISI پذیرفته شده (Accepted) در سال ۲۰۱۷ را در کارنامه پژوهشی خود دارد.
چاپ ۵ مقاله ISI در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ در مجلات معتبر بین المللی توسط عضو هیئت علمی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر حمیدرضا عزت پور عضو هیئت علمی گروه صنایع دانشگاه فناوری های نوین سبزوار موفق به چاپ ۲ مقاله خود در سال ۲۰۱۶ در ژورنال های معتبر بین المللی شد. مجلات: Material chemistry and physic ، Material science and performance مجلات ذکر شده می باشند.

همچنین ۳ مقاله وی در سال ۲۰۱۷ در مجلات ISI پذیرش چاپ گرفته است. مجلات نامبرده Material research, Material science and engineering A و Transaction of nonferrous metals society of china می باشند که جزء مجلات برتر متالوژی در elsevier به شمار می آیند.

دکتر عزت پور دارنده دکترای مهندسی مواد از دانشگاه فردوسی مشهد است و تعداد ۲۵ مقاله ISI و ISC و ۱۵ مقاله کنفرانسی در کارنامه پژوهشی خود دارد.

حوزه فعالیت پژوهشی وی مهندسی مواد، نانو مواد، کامپوزیت های زمینه فلزی و رفتار تغییر شکل فلزات و کامپوزیت های زمینه منیزیمی تقویت شده با ذرات گداخته است که می تواند کاربرد بسیار مؤثری در صنایع نظامی، هوایی و خودروسازی داشته باشد.

 

 


( ۴ )