وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سرپرست دانشگاه کوثر بجنورد را منصوب کرد

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۹ کد : ۲۶۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۹۵۸
دکتر محمد فرهادی وزیر علون، تحقیقات و فناوری، طی حکمی دکتر محمد علی رباط جزی را به سمت سرپرست دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه دختران) منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در ...

دکتر محمد فرهادی وزیر علون، تحقیقات و فناوری، طی حکمی دکتر محمد علی رباط جزی را به سمت سرپرست دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه دختران) منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در...

دکتر محمد فرهادی وزیر علون، تحقیقات و فناوری، طی حکمی دکتر محمد علی رباط جزی را به سمت سرپرست دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه دختران) منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در...