چاپ نتایج تحقیقاتی استاد دانشگاه زنجان در سنتز پپتید های درشت حلقه زیست فعال در نشریه معتبر علمی

۱۹ دی ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۶ کد : ۲۶۲۷۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۱۶
گزارش های دانشمندان دانشگاه های تورنتوی کانادا و ETH سوئیس در مجله معتبر Nature Chemistry در خصوص استفاده، کاربرد و اهمیت نتایج کارهای پژوهشی استاد دانشگاه زنجان در سنتز پپتید های درشت حلقه زیست فعال چاپ شد.
چاپ نتایج تحقیقاتی استاد دانشگاه زنجان در سنتز پپتید های درشت حلقه زیست فعال در نشریه معتبر علمی

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، واکنش های چندجزئی بر پایه ایزوسیانیدها ابزار بسیار قدرتمندی برای سنتز مولکول های پیچیده هتروسیکل با تنوع ساختاری بالا می باشند.

توسعه یک روش سنتزی مناسب و کارآمد که بتواند به تولید این ترکیبات منجر شود، بسیار حائز اهمیت است. ایزوسیان ایمینو تری فنیل فسفران (Ph3PNNC) به دلیل وجود دو گروه عاملی ایمینوفسفران و ایزوسیانید در ساختار خود، واکنشگری موثر با عملکردی چندگانه محسوب می شود و می تواند نقش کلیدی و منحصر به فردی را در انواع مختلفی از واکنش های شیمیایی از قبیل: سنتز ترکیبات پیچیده با اسکلت دارویی، واکنشهای کاتالیستی و ترکیبات آلی فلزی ایفا کند.

استفاده از Ph3PNNC در واکنش های چندجزئی بر پایه ایزوسیانید ها سبب می‌شود که بخش ایمینوفسفران موجود در Ph3PNNC از طریق واکنش درون مولکولی Aza-Wittig و تغییر مسیر واکنش، از نوآرایی Mumm که معمولاً در واکنش‌های چندجزئی ایزوسیانیدی اتفاق می‌افتد، جلوگیری کند و به جای محصولات معمول آمید و یا استر، مشتقات جالب ۴،۳،۱ اکسادیازول تولید می شوند.

دکتر علی رمضانی و همکارانش در دانشگاه زنجان در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ موفق شدند دسته جدیدی از واکنش های شیمیایی چند جزئی بر پایه Ph3PNNC را معرفی کنند که منجر به سنتز یک مرحله ای حلقه های اکسادیازول در شرایط آسان و با بازده بسیار بالا شدند.

در همین راستا، دانشمندان دانشگاه تورنتوی کانادا (متخصص در حوزه پروتئین و پپتید) در آخرین شماره مجله معتبر Nature Chemistry با استفاده از نتایج کار های پژوهشی دکتر رمضانی و همکاران، موفق شدند پپتیدهای درشت حلقه دارای ساختار اکسادیازول را سنتز کنند.

 

گفتنی است دکتر رمضانی و همکارانش برای اولین بار در جهان، سنتز حلقه های هتروسیکل ۱،۳،۴ اکسادیازول را با استفاده از Ph3PNNC در واکنش های دو، سه و چهارجزئی به صورت تک مرحله ای و با بازده بالا گزارش کرده اند.


( ۵ )