دو اثر جدید ایرانی در فهرست جهانی میراث مستند ثبت شدند

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۰ کد : ۲۶۱ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۹۲۳
کلیات سعدی و مسالک‌الممالک اصطخری در دوازدهمین اجلاس شورای مشورتی یسن‌المللی برنامه حافظه جهانی شازمان یونسکو به عنوان دو اثر جدید ایرانی در فهرست جهانی میراث مستند ثبت شدند.
دو اثر جدید ایرانی در فهرست جهانی میراث مستند ثبت شدند

کلیات سعدی و مسالک‌الممالک اصطخری در دوازدهمین اجلاس شورای مشورتی یسن‌المللی برنامه حافظه جهانی شازمان یونسکو به عنوان دو اثر جدید ایرانی در فهرست جهانی میراث مستند ثبت شدند. کلیات سعدی و مسالک‌الممالک اصطخری در دوازدهمین اجلاس شورای مشورتی یسن‌المللی برنامه حافظه جهانی شازمان یونسکو به عنوان دو اثر جدید ایرانی در فهرست جهانی میراث مستند ثبت شدند.

 

کلیات سعدی و مسالک‌الممالک اصطخری در دوازدهمین اجلاس شورای مشورتی یسن‌المللی برنامه حافظه جهانی شازمان یونسکو به عنوان دو اثر جدید ایرانی در فهرست جهانی میراث مستند ثبت شدند.