آغاز ثبت نام دوره های جدید مرکز آموزش عالی تربیت مدرس دردانشگاه جامع علمی کاربردی

۱۶ آبان ۱۳۹۴ | ۱۳:۴۵ کد : ۲۶۰۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۷۸
ثبت نام دوره های جدید مرکز آموزش عالی تربیت مدرس دردانشگاه جامع علمی کاربردی آغازشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمحمد اخباری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن اعلام این خبر گفت: مهارت آفرینی ...
ثبت نام دوره های جدید مرکز آموزش عالی تربیت مدرس دردانشگاه جامع علمی کاربردی آغازشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمحمد اخباری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن اعلام این خبر گفت: مهارت آفرینی از اهداف مهم دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده که مورد تاکید مقام معظم رهبری همچنین دولت تدبیرو امید می باشد، لذا ارائه آموزش های پویا و مهارت محور درمراکز آموزش علمی کاربردی بر اساس و روش های روز دنیا ازبرنامه های اصلی این دانشگاه است.
وی افزود: برای رسیدن به شاخصه های اصلی دانشگاه های نسل سوم باید درمسیر درستی حرکت کنیم که این مسیرهمان کیفیت بخشی به برنامه های آموزشی دانشجویان است و این مهم ازطریق توانمندسازی وبازآموزی مدرسان اتفاق می افتد.
دکتراخباری درادامه گفت: اساس کار ما دراین دانشگاه دانشجو و مدرس می باشد و برای این منظور مرکز آموزش عالی تربیت مدرس با اهدافی مشخص راه اندازی شد تا طراحی و تدوین دوره های عمومی، تخصصی و ویژه برای مدرسان دارای کد مدرسی و فعال مراکز آموزشی علمی کاربردی را درسطوح کشور تحت پوشش قراردهد.
وی افزود: اولویت فعالیت های این مرکز بعد ازبرگزاری دوره های عمومی برای کلیه مدرسان واجد شرایط، برگزاری دوره های تخصصی و خبرگی برای مدرسان دروس تخصصی و کارورزی به صورت کارگاهی و عملی می باشد.
دکتراخباری درخاتمه اعلام کرد: مراکز علمی کاربردی باید توجه داشته باشند مدرسانی که نتوانند دراین دوره ها شرکت کنند و پس از آزمون متمرکز، موفق به اخذ گواهینامه پایان دوره نشوند از گردونه تدریس درمراکز آموزش علمی کاربردی دانشگاه حذف خواهند شد و براین اساس دوره مهارت های عمومی تربیت مدرس هم زمان درپنج استان کشور اجرا می شود و درادامه تمامی استان ها موظف هستند تا پایان سال نسبت به برگزاری این دوره ها اقدام کنند.