دکتر میرزایی: تقویت اتحادیه‌های تشکل‌های علمی دانشجویی از برنامه‌های وزارت علوم است

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۶ کد : ۲۵۹ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۷۶۹
سرپرسا اداره کل فرهنگی و احتماعی وزارت علوم با اشاره به رویکردهای این وزارتخانه برای هماهنگ سازی فعالیت‌ّ های انجمن‌های علمی دانشجویی ...
دکتر میرزایی: تقویت اتحادیه‌های تشکل‌های علمی دانشجویی از برنامه‌های وزارت علوم است

سرپرسا اداره کل فرهنگی و احتماعی وزارت علوم با اشاره به رویکردهای این وزارتخانه برای هماهنگ سازی فعالیت‌ّ‌های انجمن‌های علمی دانشجویی... سرپرسا اداره کل فرهنگی و احتماعی وزارت علوم با اشاره به رویکردهای این وزارتخانه برای هماهنگ سازی فعالیت‌ّ‌های انجمن‌های علمی دانشجویی...

سرپرسا اداره کل فرهنگی و احتماعی وزارت علوم با اشاره به رویکردهای این وزارتخانه برای هماهنگ سازی فعالیت‌ّ‌های انجمن‌های علمی دانشجویی...