معاون اداری مالی وزارت علوم از کسری ۱۵۶۰ میلیارد تومانی بودجه دانشگاهها باقیمانده از سال ۹۲ خبر داد

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۳ کد : ۲۵۸ دستاوردهای دانشگاه ها اخبار ستادی
تعداد بازدید:۶۵۶
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به کسری ۱۵۶۰ میلیارد تومانی دانشگاهها گفت: این کسری از سال ۱۳۹۲ به آموزش عالی کشور ...
معاون اداری مالی وزارت علوم از کسری ۱۵۶۰ میلیارد تومانی بودجه دانشگاهها باقیمانده از سال ۹۲ خبر داد

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به کسری ۱۵۶۰ میلیارد تومانی دانشگاهها گفت: این کسری از سال ۱۳۹۲ به آموزش عالی کشور... معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به کسری ۱۵۶۰ میلیارد تومانی دانشگاهها گفت: این کسری از سال ۱۳۹۲ به آموزش عالی کشور...