فاز اول ساختمان شهید احمدی روشن مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا افتتاح شد

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ | ۰۹:۴۷ کد : ۲۵۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۷۳
فاز اول ساختمان شهید احمدی روشن مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا افتتاح شد فاز اول ساختمان شهید احمدی روشن مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا افتتاح شد
فاز اول ساختمان شهید احمدی روشن مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا افتتاح شد

فاز اول ساختمان شهید احمدی روشن مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا افتتاح شد فاز اول ساختمان شهید احمدی روشن مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا افتتاح شد فاز اول ساختمان شهید احمدی روشن مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا افتتاح شد فاز اول ساختمان شهید احمدی روشن مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا افتتاح شد فاز اول ساختمان شهید احمدی روشن مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا افتتاح شد. 


( ۱ )