قرارداد همکاری مرکز بین‌المللی تحقیقات علمی و فناوری پزشکی با وزارت علوم امضا شد

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ | ۰۹:۰۲ کد : ۲۵۴ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۱۱۰۳
قرارداد همکاری ایجاد مرکز بین المللی تحقیقات علمی و فناوری پزشکی پروفسور سمیعی، میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پروفسور مجید سمیعی و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انضا شد.
قرارداد همکاری مرکز بین‌المللی تحقیقات علمی و فناوری پزشکی با وزارت علوم امضا شد

قرارداد همکاری ایجاد مرکز بین المللی تحقیقات علمی و فناوری پزشکی پروفسور سمیعی، میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پروفسور مجید سمیعی و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انضا شد.

قرارداد همکاری ایجاد مرکز بین المللی تحقیقات علمی و فناوری پزشکی پروفسور سمیعی، میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پروفسور مجید سمیعی و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انضا شد.