پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت برگزاری ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

۱۹ آبان ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۰ کد : ۲۴۹۰۰ پیام های وزیر
تعداد بازدید:۹۲۹
بسم الله الرحمن الرحیم
( اقراباسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم)
برگزاری ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش را به تمامی فرهیختگان، اندیشمندان، دانشجویان و صاحبان صنایع حوزه علوم و فناوری رنگ و پوشش تبریک می¬گویم، امیدوارم این کنگره آثار و برکات ارزشمندی در صنعت رنگ کشور پدید آورد و نتایج حاصل از آن در چرخه صنعت کشور مفید واقع شود.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امیدوار است، در چارچوب منویات مقام معظم رهبری، برنامه¬های دولت تدبیر و امید و سند چشم انداز بیست ساله کشور به هدف آرمانی مندرج در اسناد توسعه فرابخشی که همان رسیدن به برترین نظام نوآوری و فناوری در منطقه است دست یابد.
در راستای رسیدن به این هدف، لازم است، رقابت پذیری به روش¬هایی که بدان اشاره می شود افزایش یابد:
- بهبود کارکردها و نهادهای نظام ملی فناوری، افزایش نرخ نوآوری و قابلیت فعالیت شبکه¬ای و نظام¬مند کردن آن همراه با افزایش توانمندی و قابلیت های پژوهش و فناوری و توسعه صنایع نوین.
- توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی با افزایش سهم تحقیق و توسعه توسط بخش های غیر دولتی به منظور افزایش سهم دانش در تولید و خدمات.
- تولید دانش و ایجاد ارزش افزوده از صنایع دانش محور به وسیله افزایش سرمایه¬ی انسانی کارآمد، تربیت نخبگان، انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در عرصه های مختلف فعالیت های اقتصادی و اجتماعی.
- ایجاد، تقویت و گسترش شبکه های پژوهش و فناوری اثر بخش به منظور توانمند¬سازی مؤثر در هم¬افزایی توان واحدهای پژوهش و فناوری.
در پایان از تمامی عزیزانی که در برپایی این کنگره تلاش کرده و در برگزاری آن نقش مؤثر داشتند قدردانی می کنم و برای آنها آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم در ادامه راهی که در پیش دارند، موفق و مؤید باشند.


( ۱ )