ISI دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی راجزو یک درصداز موثرترین دانشگاه های دنیا معرفی کرد

۰۹ تیر ۱۳۹۴ | ۱۵:۰۱ کد : ۲۴۸۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۶۵
طی رتبه بندی پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI) ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در فهرست یک درصد دانشگاه های تاثیرگذار دنیا قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، پایگاه علمی (ISI) د...
طی رتبه بندی پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI) ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در فهرست یک درصد دانشگاه های تاثیرگذار دنیا قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، پایگاه علمی (ISI) در ارزیابی علمی دانشگاه های دنیا از نظر تعداد استنادات طی ۱۰ سال اخیر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بعنوان یکی از موثرترین دانشگاه های صنعتی دنیا معرفی کرده است.
دراین رتبه بندی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر جزء یک درصد دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفته است.
گفتنی است طی گزار ش اعلام شده دانشگاه های برتر دنیا هر دو ماه یکبار ارزیابی می شوند و در صورت عدم کسب حد نصاب امتیاز حذف می گردند.