پیام وزیر علوم به هشتمین جشن دانش آموختگان غیر ایرانی مقیم ایران

۱۷ تیر ۱۳۹۳ | ۱۵:۳۸ کد : ۲۴۸۸۴ پیام های وزیر
تعداد بازدید:۷۹۱
بسم ا... الرحمن الرحیم
 
به دانش آموختگان غیر ایرانی در مهد علم و فرهنگ و حوزه دیرین تمدن و تدین که با همت و کار مضاعف خود در سال 1389 جشن دانش آموختگی خود را برگزار نموده¬اند، سلام و درود می¬فرستم و این توفیق و موفقیت ارزشمند را به آنها تبریک و تهنیت می¬گویم. تعبیر دانش آموختگی بر اساس دریافت درست بانیان این جشن به جای عبارت فراغت از تحصیل انتخاب گردیده است زیرا دانشجویی و علم اندوزی در معارف دینی ما حدیقفی ندارد و زن و مرد مسلمان بدون حد و مرز ، زمان و مکان، همه وقت و همه جا موظف به تحصیل و کسب علم و معرفت هستند: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» « اطلبوا العلم من المهد الی الحد»  « اطلبوا العلم و لو بالصین » مضامین بلندی است که رویکرد علمی اسلام را نشان می¬دهد. شما دانشجویان غیر ایرانی بر همین مبنا میهمان کشوری هستید که با نگاه تعظیم و تکریم به مقام علم و دانش  می¬نگرد و به جهان وطنی علم اعتقاد راسخ دارد و بدترین نوع آپارتاید را آپارتاید علمی می¬داند. علم و دین، جهان وطن و میراث مشترک انسانی است و در هر کجا که این دو گوهر ناب یافت شود ارزش و اعتبار ذاتی آن قطعی و فرامرزی است که «این وطن، مصر و عراق و شام نیست»
بنابراین ما با همه دینمداران جهان خاصه مسلمانان و با کلیه دانشمندان احساس علقه و نزدیکی می¬کنیم و در جهت وحدت آنها حول کلمه توحید و اهداف الهی و اسلامی تلاش می¬نماییم. بر این مبنا حضور شما عزیزان دانشجو که از سایر کشورها برای تحصیل علم و دانش به جمهوری اسلامی ایران آمده¬اید، ارزشمند و افتخار آفرین است شما میتوانید با آثار علمی و فکری و خدمات اجتماعی خود بهترین سفیران ایران در کشور خویش باشید زیرا تعامل فرهنگی و علمی والاترین نوع تعامل است که پایایی و ماندگاری آن قابل قیاس با سایر انواع تعاملات و ارتباطات نمی¬باشد.
مبانی انسانی پذیرش دانشجو در ایران با تاکید بر رشد و تعالی بشر و خدمت به جوامع انسانی و نفی هرگونه تبعیض و آپارتاید که نمونه شاخص و بارز آن در مقاومت مردم به ویژه دانشمندان ما در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته¬ای، هویداست و نیز پیام صلح، عدالت و مهرورزی وجوه متمایز کننده دانشگاه ایران اسلامی از سایر دانشگاهها است.
امید است تا بتوانیم با تکیه بر داشته¬های علمی و سوابق تمدنی و هویت فرهنگی و تعامل و هم افزایی با عموم موحدان و دانشمندان و دانشجویان خاصه با هم اندیشان و هم کیشان خود، قله¬های علمی را در سطح منطقه و جهان فتح و شرایط را برای حکومت جهانی مصلح کل و موعود همه انبیاء و رسل فراهم نماییم.
 
با آرزوی توفیق الهی
کامران دانشجو