پیام وزیرعلوم به گردهمایی فرهنگی ورزشی هیات رییسه دانشگاه های سراسر کشور

۱۷ تیر ۱۳۹۳ | ۱۵:۳۸ کد : ۲۴۸۴۳ پیام های وزیر
تعداد بازدید:۹۴۱
تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی به عنوان پدیده ای نوظهور سال‌ها است که توجه و نگاه همگان را به خود معطوف ساخته است.
کارکردهای موثر و کارایی فعالیت های بدنی هم راستا با زندگی مدرن و صنعتی نمود بیشتری پیدا کرده است و با شیوع انواع ناهنجاری های جسمی و حرکتی، جهانیان به این باور یقین پیدا کردند که تنها با توجه به حرکات بدنی می توان از سلامت کامل برخوردار بود
ازسویی دیگر اثرات و کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ورزش در عصر حاضر متولیان کشورها را بر آن داشت که با بسترسازی فعالیت‌های همگانی تفریحی می توان شاهد توسعه فرهنگ سالم زیستن و کشف استعدادهای بالفطره در دنیای ورزش بود
امروزه دنیای ورزش به محلی برای ابلاغ پیام‌های خیرخواهانه و با اعلام حمایت و یا انزجار از رفتارهای شایسته و یا ناشایست جهانیان مبدل گشته و بسیاری از سران و دولتمردان را به هوشیاری سوق خواهد داد
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که محل پرورش و تفکرات نو در جوامع می باشند یکی از مهمترین وظایف خویش را می بایستی در جهت الگو سازی و نهادینه نمودن زندگی سالم با فعالیت های ورزشی سوق دهند
شادی و نشاط و تقویت قوای جسمانی دانشجویان که از حضور در فعالیت های بدنی حاصل می گردد تنها با مساعدت و همراهی مسوولان دانشگاه ها محقق خواهد شد
فرهیختگان دانشگاهی: ورزش و رقابت های ورزشی تنها به دانشجویان پسر تعلق نخواهد داشت، بلکه دانشجویان دختر به دلیل محدودیت های خاص نیازمند توجه بیشتر و ارائه خدمات شایسته تر می باشند. همگان باور داریم که سلامت روحی و جسمی دختران امروز در پرورش مادران و فرزندان فردای این مرز و بوم امری انکار ناپذیر است
شایسته است در پایان سخنان به ذکر این نکته هم اشاره داشته باشیم که توسعه ورزش های همگانی همراه با آموزه های فرهنگی و ارزشی می تواند در جذب عموم مردم به فعالیت های بدنی گامی موثر باشد و خدمت رسانی به قشر فرهیخته دانشگاهی که عمر شریف و گرانقدر خویش را صرف خدمت رسانی به نظام مقدس اسلامی می نمایند بر همگان واجب و الزامی است