پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناورى به مناسبت دومین همایش ملى علوم و فناورى رنگ‏

۱۷ تیر ۱۳۹۳ | ۱۵:۳۸ کد : ۲۴۸۱۶ پیام های وزیر
تعداد بازدید:۹۷۶
رنگ، به عنوان یکى از عوامل اصلى در شناسایى، تعیین هویت، حفاظت از محصولات صنعتى و زیبایى‏شناختى از اهمیت بسزایى برخوردار است. ارزش یک محصول، به سادگى با انتخاب نامناسب رنگ کاهش مى‏یابد در حالى که ایجاد ترکیب مناسب میان رنگ و طراحى محصولات صنعتى ترکیبى میان تخصص و هنر مى‏باشد.
در کشورهاى صنعتى، اهمیت رنگ شناخته شده است و در کشور ما نیز با عنایت به این نکته که در آستانه ورود به جهان صنعتى است، از این قاعده نمى‏تواند مستثنا باشد. اما مشکلات ناشى از نبود امکانات، تخصص، عدم ارتباط مناسب میان متخصصانص، عدم دسترسى مناسب به منابع اطلاعاتى داخلى و به‏خصوص خارجى، وجود تحریم‏هاى اقتصادى و فشارهاى سیاسى و در نتیجه عدم امکان دسترسى مستقیم به وسایل و قطعات یدکى (نیاز به طى نمودن کانال پرپیچ و خم دلال‏ها و افزایش تصاعدى هزینه‏ها)، کمبود همیشگى مواد اولیه و محصولات ساخته شده، کیفیت بد محصولات به دلیل عدم سیستم کنترل کیفیت مناسب، کمبود نیروى انسانى کارآمد و ورود افراد در کارهایى که فاقد دانش لازم در مورد آنها هستند، و بسیارى مسائل دیگر، سبب شده است تا از امکانات، تأسیسات، مواد اولیه و نیروى انسانى به درستى استفاده نشود.
در این میان، شاید صنعت رنگ بیش از هر صنعت دیگرى آسیب دیده است، به گونه‏اى که در بیشتر موارد، اجراى آن به پیمانکاران فرعى واگذار مى‏شود و کنترل کیفیتى که در این موارد اعمال مى‏گردد، معمولاً ضعیف است. این مسئله در بسیارى از موارد، منتهى به خسارت‏هاى بسیار سنگینى مى‏شود که متأسفانه، بعضاً، جانى است در حالى که با هزینه بسیار ناچیز و صرف وقت کم مى‏توان از این مشکلات اجتناب نمود.
بر همین اساس، ایجاد هم‏اندیشى میان متخصصان و صنعتگرانى که در این زمینه در کشور فعالیت مى‏کنند و ایجاد ارتباط میان آنها و متخصصان و صنعتگرانى که در خارج از کشور فعالیت دارند، حائز اهمیت است. در واقع چنین همایش‏هایى مى‏تواند به ایجاد ارتباط میان این افراد و در نهایت به توسعه علمى و فنى کشور کمک نماید. این همایش‏ها مى‏تواند فراتر از یک هم‏اندیشى میان متخصصان و صنعتگران عمل نماید و پلى براى هماهنگى و دوستى میان ملل مختلف و ملت ایران باشد و به ختخصصان ایرانى ساکن کشورهاى خارجى کمک کند تا با پیشرفت‏هاى داخل کشور آشنا شوند و از این طریق، امکان همکارى علمى آنان با مراکز داخلى تحقق یابد.
در پایان بر خود لازم مى‏دانم تا از زحمات برگزارکنندگان این همایش به‏خصوص اعضاى کمیته علمى و اجرایى همایش که تمام تلاش خود را در هر چه باشکوه‏تر برگزار کردن همایش معطوف داشته‏اند، تشکر کنم و براى تمام دست‏اندرکاران همایش آرزوى توفیق الهى، سعادت و سربلندى نمایم.