پیام وزیر علوم به هفدهمین اجلاس شورای هماهنگی کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار جنوب (کامستس)

۱۷ تیر ۱۳۹۳ | ۱۵:۳۸ کد : ۲۴۸۰۴ پیام های وزیر
تعداد بازدید:۱۳۹۳
در این پیام دکتر فرجی دانا با تبریک میزبانی جمهوری اسلامی ایران از این اجلاس به کشورهای عضو کامستس اظهار داشت: کامستس درهمکاری های علم و فناوری میان کشورهای عضو به دستاوردهای مهمی نائل شده است. معتقدم علم وفناوری بدون هیچ گونه محدودیت و تبعیضی بایستی برای همه کشورها قابل دسترس باشد. فناوری، جریان گردش مغزها را بدنبال داشته و آزادی دانش بخش مهمی از فعالیت های بین المللی را دربر می گیرد.
 جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای کامستس اهمیت زیادی برای کامستس به عنوان یک سازمان علمی و فناوری که باعث ارتقای  همکاری ها در این زمینه میان کشورهای عضو می شود، قائل است.
 تاکید می کنم که هرگونه رویداد مرتبط با  علم و فناوری بایستی منجر به تقویت روحیه همکاری در حوزه های مفید و نیل به نتایج ملموس شود. اطمینان دارم که به اهداف و توافقات این نشست به موقع دست خواهیم یافت و امیدوارم هیئت های بین المللی محترم از میزبانی و زیبایی های ایران لذت ببرند.
 فرصت را مغتنم شمرده، بر تداوم تعهدات و حمایت از کامستس وهمین طور تلاش مشترک برای نیل به همکاری های گسترده تر منطقه ای تاکید می کنم.

( ۳ )