پیام وزیر علوم به کنگره جغرافیدانان جهان اسلام

۱۷ تیر ۱۳۹۳ | ۱۵:۳۸ کد : ۲۴۷۹۴ پیام های وزیر
تعداد بازدید:۸۰۱
قال الله الحکیم فی قرآنه الکریم: ولله المغرب و المشرق

گردهمایی جغرافیدانان جهان اسلام در چهارمین کنگره بین¬المللی به منظور بررسی و  هم¬اندیشی علمی درخصوص محورهای تخصصی مطروحه در اجلاس با هدف انتقال دانش و یافته¬های علمی دانشمندان و مألاً پیشبرد برنامه¬های رشد و توسعه کشورهای اسلامی و نیز همکاری و هم¬افزایی علمی و عملی، رویداد میمون و مبارکی است که شایسته است از این فرصت مغتنم حداکثر بهره¬برداری صورت پذیرد. امروز اهمیت و نقش جغرافیا در تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی بر کسی پوشیده نیست و گوش انسان معاصر با تعابیری و مفاهیمی همچون ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک آشناست و اینگونه ترکیبات با تأکید بر مقوله جغرافیا در دنیای امروز رایج گردیده است.
خوشبختانه کشورهای اسلامی عموماً از نظر جغرافیایی در مناطق مهم و تأثیرگذاری واقع گردیده¬اند و تجمع و پراکندگی آنها به گونه¬ای است که پیوندهای منطقه¬ای و جهانی و دوجانبه و چندجانبه می¬تواند موقعیت برتری را برای آنها در سطح جهان فراهم سازد، تقسیم مرزهای جغرافیایی امروز که در موارد بسیاری نتیجه نقشه¬ها و برنامه¬های استعماری است عامل محوری تعیین تابعیتهای مختلف جوامع بشری است و جوامع اسلامی از این مزیت، فرصت و امتیاز برخوردارند که فراتر از اینگونه تمایزات تصنعی به عنوان ملل مختلف، در جامعه¬ای جهانی به عنوان امت اسلامی تشکل یابند و به برکت آن بتوانند از همه این امتیازات این جامعه بزرگ برخوردار شوند. شناسایی عالمانه این امکان عظیم و شناخت علمی جغرافیای جهان اسلام و مسائل مؤثر و متأثر از جغرافیا از جمله مواردیست که می¬بایست محور مطالعات و پژوهشهای این کنگره ارزشمند قرار گیرد.
توفیق همه دانشمندان و پژوهشگران عرصه بزرگ جغرافیای جهان اسلام را در چهارمین کنگره بین¬المللی از خداوند متعال مسألت می¬نمایم.