«پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همایش بین المللی" نقش زنان مسلمان دانشمند در پیشبرد علوم و فناوری" »

۱۷ تیر ۱۳۹۳ | ۱۵:۳۸ کد : ۲۴۷۶۲ پیام های وزیر
تعداد بازدید:۲۳۵۲
«طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه»
سلام و ارادت خود را به استادان محترم، اندیشمندان و محققان و معزز و میهمانان گرامی از کشورهای الجزایر، عراق، لبنان، تونس، قزاقستان، بحرین و فرانسه تقدیم می¬دارم و امیدوارم برگزاری همایش بین¬المللی نقش زنان مسلمان دانشمند در پیشبرد علوم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران با حضور اساتید مدعو از کشورهای یادشده و صاحب¬نظران     دانشگاه¬های ایران اسلامی به تبیین یکی از موضوعات اساسی مطرح در سطح کمک نماید. نگاه امروز جامعه جهانی به حقوق، جایگاه و نقش زنان باتوجه به خاستگاه فکری و اهداف خاص جوامع مختلف مبین این واقعیت است که متأسفانه رویکرد غالب در اکثر کشورهای جهان با حقوق و منافع واقعی زنان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع، همسو و هماهنگ نیست. تفریط در موقعیت اجتماعی زنان و تحدید حقوق آنان از جمله دلایل افراط در بیان جایگاه زن در جامعه و تکوین جریانات فمینیستی تحت عنوان دفاع از حقوق و نقش اجتماعی زنان در برخی کشورهاست.
طُرفه آنکه، کاوش در ماهیتِ اکثر اینگونه جمعیت¬ها و نوع دعاوی مطروحه نشان می¬دهد. مطالبات اساسی و حقوق واقعی زنان در فهرست عناوین خواست¬های اجتماعی آنان یا بیان نگردیده و یا جنبه فرعی و ثانوی دارد.
در چنین شرایطی تبیین نگاه اسلام به زن، برابری انسانی زن و مرد و امتیاز بخشی به انسان اعم از زن و مرد بر اساس موازین غیرجنسیتی از جمله علم و دانش، جهاد و مبارزه در راه حق و تقوی و شایستگی¬های اخلاقی، نشانگر دیدگاه ممتاز و متمایز اسلام به عنوان آیین برتر جهانی در مقایسه با سایر ادیان و مکاتب بشری است.
فضیلت علم در اسلام علاوه بر اینکه موجب ترجیح موقعیت فرد در اجتماع است (هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون) دانشجویی و کسب علم یک فریضه محسوب می¬گردد.
بر این مبنا، تشخیص زنان دانشمند جهان اسلام و نقش¬آفرینی زنان مسلمان دانشمند در پیشبرد علوم و فناوری یک انتظار طبیعی و یک ضرورت تاریخی است و بهترین راه اثرگذاری این مجموعه فاخر و پیشتاز از نظر علمی و پژوهشی، پیشی گرفتن و الگو شدن برای سایر جوامع فکری و اجتماعی است.
ایران اسلامی با پیروی از معارف عالیه و تعالیم راقیه آیین راهگشای خود فصل نوینی از حیات طیبه بشری را به ویژه برای جامعه زنان با تشویق و ترغیب به تحصیل علم در عالیترین سطوح فراهم نموده است و سبقت حضور زنان به خصوص در عرصه علوم و فناوری نسبت به مردان گویای رویکرد نظام اسلامی در دفاع حقیقی از حقوق و نقش اجتماعی زنان و نیز شایستگی زنان مسلمان در فتح قله¬های رفیع علم و فناوری است.
تحقق اهداف جهانی اسلام ایجاب می¬نماید کشورهای اسلامی عموماً و زنان دانشمند مسلمان خصوصاً با بهره¬گیری از مزیت¬ها و ظرفیت¬های ملی و آیینی خود با همت و تلاش مضاعف زمینه¬های تعالی و پیشرفت و نقش¬آفرینی بیش از پیش خود را در عرصه پیشبرد علوم و فناوری جهان اسلام فراهم نمایند.
از خداوند متعال توفیق روزافزون شما دانشوران مسلمان را در تحقق اهداف همایش ارزشمندتان مسألت می¬نمایم.