50 هزار جلد کتاب فارسی و لاتین دربخش امانت کتابخانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل موجود است

۲۸ آبان ۱۳۹۳ | ۱۲:۴۹ کد : ۲۴۷۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۲۵
دکترمحمدرضا ذهابی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: منابع بخش امانت کتابخانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بالغ بر 50 هزار جلد کتاب فارسی و لاتین است. به گزارش روابط عمومی وزارت عل...
دکترمحمدرضا ذهابی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: منابع بخش امانت کتابخانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بالغ بر 50 هزار جلد کتاب فارسی و لاتین است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترذهابی درخصوص اهمیت کتاب خوانی و جایگاه آن در پیشرفت بشر به سخن سقراط اکتفا کرد که گفت: کتاب حافظه بشریت است، جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعه کار روزانه اش باشد.
رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ضمن بیان این که کتابخانه دانشگاه درچهار بخش، امانت، مرجع، فهرست نویسی و آماده سازی و اطلاع رسانی،  فعالیت می کند، گفت: مجموعه کتاب های بخش امانت را می توان به سه دسته الف) کتاب های غیر درسی شامل تاریخی- ادبی- داستانی و غیره، ب) کتاب های درسی فارسی و ج) کتاب های تخصصی درسی لاتین تقسیم بندی کرد و کتاب های دسته الف درسال های گذشته خریداری شده بود و درحال حاضر تکمیل منابع،  محدود به کتاب های درسی است.
عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گفت: درسال 1392 بالغ بر20 میلیون تومان برای خرید حدود 70 جلد کتاب تخصصی لاتین که اغلب مورد نیاز مقطع تحصیلات تکمیلی است خریداری گردید، همچنین بالغ بر 10 میلیون تومان کتاب های فارسی خریداری شد.
دکترذهابی درادامه گفت: بطور کلی منابع بخش امانت بالغ بر 50 هزار جلد کتاب فارسی و لاتین است که حدود 30 درصد مربوط به کتاب های لاتین و 70 درصد کتاب های فارسی را در برمی گیرد و امسال نیز با مساعدت ریاست دانشگاه خریداری کتاب های لاتین و فارسی در هفته پژوهش در آذر ماه جاری انجام می گیرد.
وی افزود: بخش مرجع که شامل کتاب های مرجع و پایان نامه می باشد حدود 1500 عنوان پایان نامه درسطح کارشناسی ارشد و دکتری نگهداری می شود و مراجعین بخش مرجع، دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سراسر استان هستند.
رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه تاکید کرد: منابع کتابخانه نیاز به توجه بیشتری دارد تا بتواند پاسخگوی دانشجویان باشد. درمقطع کارشناسی نیاز به افزایش نسخه های کتاب درسی وجود دارد. در بخش لاتین نیازمند تنوع بیشتر درمنابع هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد که با توسعه فضای فیزیکی کتابخانه شاهد ایجاد مرکز اسناد دانشگاه، جدا سازی بخش پایان نامه از مرجع، تقویت بخش اطلاع رسانی ، ایجاد بخش سمعی و بصری و احیاء بخش نشریات باشیم و افزود: دربخش اطلاع رسانی، طی قراردادهایی که با شرکت های ایرانی داریم، دانشجویان دانشگاه می توانند از مهمترین منابع مقالات علمی و تخصصی ایرانی و خارجی استفاده کنند و در حال حاضر مشکلی در این خصوص وجود ندارد.