موفقیت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه خوارزمی در ششمین جشنواره ملی حرکت

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۲۴۰۱۹ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۷۴۳
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، انجمن علمی شیمی به عنوان انجمن علمی برگزیده در پژوهش علوم پایه، انجمن علمی روان شناسی به عنوان انجمن علمی برگزیده در پژوهش های علوم انسانی، انجمن علمی تاریخ به عنوان انجمن علمی برگزیده در بخش نشریه، انجمن علمی زبان انگلیسی به عنوان انجمن علمی برگزیده در بخش آموزشی و غرفه دانشگاه خوارزمی به عنوان غرفه برگزیده در نمایشگاه آثار و دستاورد انجمن های علمی دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور معرفی شد. گفتنی است جشنواره ملی حرکت همه ساله با هدف نمایه سازی آثار و دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی سراسر کشور ، مدیریت دانش و منابع اطاعاتی تولید شده در انجمن های علمی دانشجویی، شناسایی و معرفی و تقدیر از انجمن های علمی برگزیده دانشجویی در عرصه های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، فناوری، نشریات علمی و همچنین شناسایی، معرفی و تقدیر از شرکتهای دانشجویی صنایع کارآفرین، مدیران مخترع پژوهشگر، خیرین برگزیده صنعت و دانشگاه برگزار می شود.