مقاله مطالعات هیدرولیک زیست محیطی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان پراستنادترین مقاله مجله بین المللی

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۱ کد : ۲۳۹۲۶ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۸۵۴
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر افضلی مهر دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این که این مقاله در جولای سال 2009 در این مجله بین المللی انتشار یافته است، گفت: در این مقاله، اثر پوشش گیاهی در حاشیه کانال ها بر توزیع سرعت جریان و مؤلفه های آشفتگی آن بر رودخانه های کوهستانی (شنی) بررسی شده است. وی افزود: در تحقیقات خود به نتایج ارزشمندی در زمینه برآورد عوامل تشکیل دهنده ضریب زبری و مؤلفه های توزیع جهانی سرعت دست یافتیم که در بهینه سازی پیش بینی عوامل کلیدی مهندسی رودخانه و مدیریت بهتر مالی منابع آب سودمند است. عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به این که پر استناد شدن این مقاله بعد از سال ها نشان می دهد، موضوع برای محققان حوزه هیدرولوژی و مهندسی رودخانه هنوز هم تازه و جدی است افزود: تحقیقات ما توانسته است در پیشرفت پژوهش های بعد از خود نیز اثرگذار باشد. گفتنی است دیگر مقاله این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان درزمینه مطالعات هیدرولیک زیست محیطی که پیش از این جایزه مقاله برتر سال 2012 انجمن جهانی تحقیق در رسوب و فرسایش را به خود اختصاص داده بود، درجایگاه سه مقاله برتر این انجمن جهانی در سال 2013 قرار گرفت.