وزیر علوم بر صرفه جویی در هزینه ها در این وزارت تاکید کرد

۲۵ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۷ کد : ۲۳۲۳ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۲۲۴
وزیر علوم،تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در هزینه های جاری گفت: برگزاری همایش و سمینارها محدود و از فناوری اطلاعات برای ارتباطات و همفکری استفاده شود.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دک...
 وزیر علوم بر صرفه جویی در هزینه ها در این وزارت تاکید کرد

وزیر علوم،تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در هزینه های جاری گفت: برگزاری همایش و سمینارها محدود و از فناوری اطلاعات برای ارتباطات و همفکری استفاده شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر محمد فرهادی در شورای مدیران این وزارت گفت: باید همه واحدها و دانشگاهها در هزینه های خود صرفه جویی کنند.
وی با اشاره به برنامه های در دست اقدام 150 دانشگاه و موسسه آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه سبز ، حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انر‍ژی گفت: ضرورت دارد در بخش های ستادی نیز این رویه ادامه یابد.
دکتر فرهادی در ادامه سخنان خود گفت: ارتقای کیفیّت در همه فرآیندهای جاری در آموزش عالی از اهداف ما است لذا ضرورت دارد ماموریت ها و وظایف همه بخش ها روشن و مورد نظارت مستمر قرار بگیرد.
وزیر علوم با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنان گفت: تمامی مدیران باید پس از بررسی های کارشناسی درخواست های ارباب رجوع، به شکل شفاف و روشن پاسخ لازم را ارائه کنند و ارائه پاسخ مشمول مرور زمان نشود.
در ادامه این نشست دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر با اشاره به دستور جلسه این نشست در خصوص نقش مدیران میانی در تصمیم گیری ها گفت: مدیران میانی نقش هدایتگر را در اخذ تصمیمات دارند و باید با استفاده از نظرات کارشناسان و مشارکت جمعی آنان، موضوعات را بررسی کرده و پیشنهادات خودرا به مدیران عالی ارائه کنند.
دکتر باقری رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی نیز در این نشست گفت: مسئولیت اصلی جلب رضایت ارباب رجوع و پاسخگویی مطلوب به آنان بر عهده مدیران میانی است که با بسیج امکانات و استفاده از ظرفیت های قانونی و کارشناسی باید در اسرع وقت به متقاضیان پاسخ دهند.
دکتر محمد سعید تسلیمی قائم مقام وزیر علوم در جمع بندی نهایی این نشست گفت: هدف اصلی از برگزاری شورای مدیران ، ایجاد همدلی ، اشتراک مساعی ، تبادل نظر و هم افزایی و هم راستایی انگیزش ها و نگرش های مدیران حوزه های مختلف است .