وزیر علوم بر افزایش نقش هیات های امنا در اداره دانشگا هها تاکید کرد

۰۹ دی ۱۳۹۳ | ۱۲:۴۱ کد : ۲۳۲۰ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۶۳۵
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تاکید بر افزایش نقش هیات های امنا در اداره دانشگاهها گفت: هرگونه اصلاح و بازنگری در قوانین مرتبط با هیات های امنای دانشگاهها در راستای افزایش اختیارات آنها خواهد بود.به...
 وزیر علوم بر افزایش نقش هیات های امنا در اداره دانشگا هها تاکید کرد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تاکید بر افزایش نقش هیات های امنا در اداره دانشگاهها گفت: هرگونه اصلاح و بازنگری در قوانین مرتبط با هیات های امنای دانشگاهها در راستای افزایش اختیارات آنها خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی در سومین نشست روسای کمیسیون های دائمی  هیات های امنای دانشگاهها اظهار داشت : هیات های امنای دانشگاهها به هیچ وجه یک نهاد تشریفاتی و صوری نیستند  و  می توانند نقش مهمی در اداره دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و رشد علمی کشور داشته باشند.
وی تاکید کرد: هیات های امنای دانشگاهها  باید برنامه های راهبردی  و جامع دانشگاهها  را در راستای عملیاتی کردن سیاست های علم و فناوری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و نقشه جامع علمی کشور  تصویب کنند و بر اجرای آن توسط مدیران دانشگاهها نظارت جدی داشته باشند.
وزیر علوم  ضمن تاکید بر  اختصاص حداقل 15 درصد از بودجه دانشگاهها به  حوزه پژوهش  گفت: باید بیش از  2/5 درصد  بودجه نیز به حوزه فناوری اطلاعات اختصاص یابد زیرا استفاده از فناوری های نو  هم در آموزش تاثیر مثبت دارد و هم یک ابزار خوب برای مدیریت بهتر است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: هیات های امنای دانشگاهها برای دانشگاه متبوع خود بر اساس توانمندی ها و مزیت های نسبی موجود یک ماموریت ویژه تعریف کرده و  هر دانشگاه در یک زمینه خاص  به عنوان یک قطب علمی شناخته شود، مثلاً دانشگاهی در زمینه محیط زیست و دانشگاهی در زمینه مسائل آب و حقوق آب برتر شناخته شود.
وی  در ادامه سخنان خود  گفت: باید توسعه دانشگاهها و رشته های تحصیلی هدفمند باشد ، رشته های مورد نیاز از جمله رشته های بین رشته ای ایجاد و رشته های قدیمی غیر ضروری حذف شوند.
وزیر علوم، ضمن تاکید بر تنوع بخشی به درآمدهای اختصاصی دانشگاهها گفت: باید سهم درآمدهای اختصاصی مرتبط با قراردادهای پژوهش و فناوری و ایجاد شرکت های دانش بنیان افزایش یابد.


​​​