ساخت نانوساختارهای نیم رسانا با استفاده از سیستم مایکرویو خانگی در دانشگاه ولی عصررفسنجان

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۲۲۶۵۱ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۳۹۷
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، ساخت و بررسی خواص نانوذرات امروز موضوع بسیاری از تحقیقات است. برای ساخت نانوذرات روشهای متعددی گزارش شده است. در آزمایشگاه نانو، نانوساختارهای زیر با استفاده از سیستم مایکرویو خانگی معمولی در مدت زمانهای بسیار کوتاهی با موفقیت ساخته شده اند. نانوذرات کادمیم تلوراید دارای اندازه حدود 3 نانومتر بوده و بازده کوانتومی نورتابی آنها حدود 40 درصد بدست آمد. گفتنی است کاربرد نانوذرات سلنید روی در پزشکی برای تشخیص محل تومورهای سرطانی، استفاده در دیودهای نوری از جمله کاربردهای مهم این نانوذرات است ضمن اینکه به دلیل اینکه این نانوذرات بخوبی در آب پخش می شوند می توان از آنها به عنوان کود گیاهی دارای عنصر روی در کشاورزی استفاده نمود.