همایش مسئولان آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه های کشور در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار می شود

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۷ کد : ۲۲۲۰ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۱۶۷
مدیر کل دفتر پشتیبانی پ‍ژوهشی وزارت علوم گفت: اولین همایش روسای آزمایشگاه های مرکزی  دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری  و بزرگداشت  روز آزمایشگاه 30فرودین ماه در پژوهشگاه پلیم...
 همایش مسئولان آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه های کشور در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار می شود
مدیر کل دفتر پشتیبانی پ‍ژوهشی وزارت علوم گفت: اولین همایش مسئولان آزمایشگاه های مرکزی  دانشگاه ها، پژوهشگاه هاو مراکز پژوهش و فناوری  و بزرگداشت  روز آزمایشگاه 30فرودین ماه در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار می شود . 
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر جلال بختیاری گفت:  برنامه های ویژه روز بزرگداشت آزمایشگاه با قرائت پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سخنرانی دکتر وحید احمدی معاون پژ‍وهش و فناوری وزیر علوم و دکتر نکو منش رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران آغاز می شود و با رونمایی از نشریه الکترونیکی شبکه شاعا  و افتتاح نمایشگاه ادامه می یابد.
وی افزود: برگزاری چندین نشست تخصصی در خصوص شکل گیری آزمایشگاههای مرکزی، خدمات آزمایشگاهی، کلینیک های علمی ،نظام ایمنی، بهداشت و مقابله با زلزله، نظارت و ارزیابی شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی، بخش دیگری از برنامه های روز بزرگداشت آزمایشگاه را تشکیل می دهد.
مدیر کل دفتر پشتیبانی پ‍ژوهشی وزارت علوم، تبیین برنامه های شبکه علمی آزمایشگاه های علمی ایران شاعا ، ایجاد صنف منسجم در ارتباط با مسایل آزمایشگاهی در مراکز آموزش عالی،توجه به مسئله سلامت و حقوق کارکنان آزمایشگاه ها و اعلام برنامه های وزارت علوم در حوزه آزمایشگاه های  علمی و تحقیقاتی  از اهداف برنامه های روز بزرگداشت آزمایشگاه است.

​​​