نشست خبری همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی

۲۵ مهر ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۲ کد : ۲۱۵۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۸۹
همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی با حضور دکتر حسین کیانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و دبیر علمی همایش و دکتر موسی عربی ، عضو هیئت علمی  این دانشگاه و دبیر اجرایی همایش در تالار...
همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی با حضور دکتر حسین کیانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و دبیر علمی همایش و دکتر موسی عربی ، عضو هیئت علمی  این دانشگاه و دبیر اجرایی همایش در تالار دکتر مصطفوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،در این نشست ، دکتر کیانی گفت: آثار به جای مانده از پیشینیان، گواهی صادق بر هویت فرهنگی و دیرینگی و ریشه داری هر تمدن در اعصار کهن است و این آثار به مثابه گنجینه های سرشاری هستند که شیوه زندگی، تفکر، آیین، دگرگونی های اجتماعی و سیاسی یک تمدن را به آیندگان معرفی می کنند.
دبیر علمی همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی افزود : در عرصه ی زبان و ادبیات عربی کتاب های بیشماری در موضوع های گوناگون تالیف شده است اما با توجه به دامنه وسیع این رشته، هنوز مسائل فراوان و مهمی باقی مانده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد : منطقه فارس با توجه به گستردگی و قرار گرفتن در یکی از مهم ترین مناطق ایران و تنوع قومی و زبانی همواره در طول تاریخ پذیرای افکار و اندیشه های بزرگ و تمدن آفرین بوده و نقش شایان ذکری در گسترش فرهنگ و ادب ایفا کرده است.
دبیر علمی همایش ملّی «جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی» هدف از برگزاری این همایش را تبیین جایگاه دانشمندان و ادیبان فارس در تحوّل و پیشرفت زبان و ادبیات عربی در ایران عنوان کرد و گفت : این همایش از سوی بخش زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز برگزار می شود.

دکتر کیانی افزود : مباحث نظری و تاریخی در خصوص دوره های زبان و ادبیات عربی و فراز و فرودهای عربی نویسی و عربی سرایی در فارس ، معرفی ادیبان ناشناخته یا کمتر شناخته شده خطّه ی فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی ، نقد و تحلیل نظریه های ادبی، بلاغی و زبانی ادیبان فارس در عرصه زبان وادبیات عربی، ادبیات دینی و عرفانی ادیبان فارس در عرصه زبان وادبیات عربی و تصویر فارس در آثار ادبی ادیبان فارس در عرصه زبان وادبیات عربی ؛ 5 محور اصلی همایش را تشکیل می دهد.
دبیر علمی همایش گفت : از تعداد 200 چکیده مقاله دریافت شده ، پس از داوری اولیه ، 130 چکیده مقاله پذیرفته شد و از 100 مقاله دریافتی ، پس از داوری نهایی در مجموع 77 مقاله شامل 63 مقاله به زبان فارسی و 14 مقاله به زبان عربی پذیرفته شد که در 2 روز برگزاری همایش ارائه می شود.