دانشگاه صنعتی امیرکبیر10میلیون تومان سرمایه به دانشجویان ایده‌پرداز اعطا می کند

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۲۱۵۱۲ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۵۹۸
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، علی علیزاده معاون انجمن علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دراولین مراسم رویداد ایده بازار گفت: این رویداد بومی شده درعرصه تجربیات عملی درحوزه‌ ملی و بین‌المللی کشور است. وی افزود: دراین مراسم 60 ایده مطرح شده است که به هشت ایده برتر 10 میلیون تومان تعلق می‌گیرد تا شرکت کنندگان بتوانند درآینده ایده خود را در سطح بالاتری محقق کنند. علیزاده گفت: دراین مراسم دانشجویان مهندسی برق، عمران، نساجی و پلیمر ایده‌هایی را مطرح کردند که بتوانند در آینده رویدادی بزرگ تر را به اجرا درآوردند. معاون انجمن علمی دانشگاه امیرکبیر درادامه گفت: بعد از داوری ایده‌های ارائه شده سه ایده برتر برای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران معرفی می‌شود. وی با بیان اینکه این ایده‌ها در زمینه عمران، پلیمر، نساجی و مهندسی برق است، افزود: ایده‌های بازیافت ضایعات کارخانجات سنگ، لباس سبز، سیستم هوشمند نشت گاز، کارتریج منگنه کننده جراحی، بهینه ساز انرژی، برچسب صفحه کلید فسفرسانس و ساندویچ به سبک شما در این ایده بازار مطرح می‌شوند. گفتنی است ایده‌های برچسب صفحه کلید فسفرسانس رتبه اول، بازیافت ضایعات کارخانجات سنگ رتبه دوم و ساندویچ به سبک شما رتبه سوم را به دست آوردند و مشمول دریافت کمک های نقدی اداره کل انجمن‌ها و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تحقق ایده‌های خود شدند.