مکانیسم های سلولی ملکولی دخیل در تخصصی شدن سلول های رویان ماقبل لانه گزینی گاو در قالب رساله‌ی دکتری در دانشگاه شهرکرد بررسی شد

۱۹ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۴:۵۰ کد : ۲۱۲۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۲۰۲
مکانیسم‌های سلولی ملکولی دخیل در تخصصی شدن سلول های رویان ماقبل لانه گزینی گاو توسط مرتضی حسینی اولین دانشجوی دکترای تخصصی فناوری‌های تولید مثل دانشکده‌ دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، در قالب پروژه‌...
 مکانیسم های سلولی ملکولی دخیل در تخصصی شدن سلول های رویان ماقبل لانه گزینی گاو در قالب رساله‌ی دکتری در دانشگاه شهرکرد بررسی شد


 
مکانیسم‌های سلولی ملکولی دخیل در تخصصی شدن سلول های رویان ماقبل لانه گزینی گاو توسط مرتضی حسینی اولین دانشجوی دکترای تخصصی فناوری‌های تولید مثل دانشکده‌ دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، در قالب پروژه‌ مشترک پژوهشکده‌ فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد و پژوهشکده‌ بیوتکنولوژی رویان پژوهشگاه رویان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، چگونگی تبدیل تخم لقاح یافته، به یک بلاستوسیست متشکل از سه نوع سلول مجزا با عملکرد و پتانسیل بیولوژیکی متفاوت که قادر به ساخت یک موجود کامل است، همواره پرسشی برای محققان بوده است و مطمئنا دستیابی به این پاسخ از اهمیت حیاتی در آینده‌ زیست‌شناسی و خصوصاً پزشکی بازترمیمی برخوردار می باشد.

این مطالعه با استفاده از تکنیک‌های مولکولی جدید نظیر دو رگه‌سازی در جا، الیگونوکلئوتیدهای آنتی‌سنس و پروتئین‌های منفی غالب به تلفیق یافته‌های آزمایشگاهی اولیه با آنالیزهای مولکولی تکوین می‌پردازد و ضمن شرح وضعیت کنونی دانش تخصصی شدن سلول‌های رویان در دوزیستان و پستاندار موش، به بررسی این موضوع برای اولین بار در گونه پستاندار مزرعه‌ای گاو می‌پردازد.

گفتنی است این مطالعه با راهنمایی دکتر ابوالفضل شیرازی عضو هیات علمی دانشکده‌ دامپزشکی دانشگاه شهرکرد و دکتر محمد نصر اصفهانی رئیس مرکز رویان اصفهان و مشاوره‌ دکتر ناصر شمس اسفندآبادی رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد به پایان رسیده و امید است با توجه به  اهمیت بنیادی تخصصی شدن سلول‌های رویان، در ایجاد راهکاری نوین جهت تکثیر دام‌های برتر و در حال انقراض مورد استفاده قرار گیرد.
 


 


( ۱ )