موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 26رشته تحصیلی جدید در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

۲۵ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۱۲۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۳۱۶
شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 9رشته تحصیلی در مقطع دکترا ، 16رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و 1رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی  در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موافقت کرد.      &...
شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 9رشته تحصیلی در مقطع دکترا ، 16رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و 1رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی  در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موافقت کرد.

        به گزارش روابط عمومی وزارت علوم  عناوین رشته های تحصیلی   دارای مجوز  به شرح ذیل است 

ردیف

نام دانشگاه

نام رشته

مقطع

1

اصفهان

آموزش عالی

دکتری

2

سیستان و بلوچستان

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتری

3

فردوسی مشهد

روان شناسی تربیتی

دکتری

الهیات و معارف اسلامی ـ ادیان و عرفان

دکتری

مهندسی صنایع ـ مهندسی صنایع

دکتری

4

خوارزمی

روانشناسی تربیتی

دکتری

5

تهران ـ پردیس ابوریحان

علوم باغبانی

دکتری

6

ارومیه

مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید

دکتری

7

تهران

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

دکتری

مهندسی کشاورزی ـ سازه های آبی

کارشناسی ارشد

8

یزد

شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع ـ مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

کارشناسی ارشد

9

زابل

زیست شناسی ـ علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی 

کارشناسی ارشد

10

شهرکرد

زیست شناسی ـ علوم جانوری گرایش  بیوسیستماتیک جانوری

کارشناسی ارشد

11

صنعتی کرمانشاه

مهندسی برق ـ الکترونیک

کارشناسی ارشد

12

پیام نور واحد نجف‌آباد

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

کارشناسی ارشد

13

پیام نور واحد روانسر

جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری

کارشناسی ارشد

14

پیام نور مرکز کرج

شیمی ـ شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد

15

صنعتی شیراز

مهندسی مواد ـ شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

کارشناسی ارشد

16

تبریز

آموزش زبان فرانسه

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی ـ مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

17

اراک

مهندسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

کارشناسی ارشد

18

صنعتی اصفهان

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

19

تربیت مدرس

مهندسی فناوری اطلاعات ـ سامانه های شبکه ای

کارشناسی ارشد

20

جامع امام حسین (ع)

مهندسی برق ـ قدرت

کارشناسی ارشد

21

بجنورد

مهندسی شیمی

کارشناسی

 ​


( ۱ )