مقالات استخراج شده از پایان نامه های کارشناسی و رساله های دکتری مورد تشویق قرار می گیرند

۰۹ تیر ۱۳۹۴ | ۱۴:۵۹ کد : ۲۱۱۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۲۵
دکتر محمود احمدیان در خصوص مقالات استخراج شده از پایان نامه های دانشجویان گفت : از دانشجویانی که موفق به چاپ مقاله در نشریات معتبر شوند مطابق آئین نامه  تقدیر بعمل می آید.به گزارش روابط عمو...
 دکتر محمود احمدیان در خصوص مقالات استخراج شده از پایان نامه های دانشجویان گفت : از دانشجویانی که موفق به چاپ مقاله در نشریات معتبر شوند مطابق آئین نامه  تقدیر بعمل می آید.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر احمدیان گفت: با هدف بالا بردن فعالیت های پژوهشی دانشجویان و گسترش کمی و کیفی مقالات علمی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و در راستای دستیابی به اهداف دانشگاه در ارتقای جایگاه علمی؛ از دانشجویانی که موفق به چاپ مقاله در نشریات معتبر شوند مطابق آئین نامه تصویب شده در هیئت رئیسه دانشگاه تقدیر می شود.
دکتراحمدیان افزود: جهت سهولت دانشجویان روال اداری آئین نامه جهت دریافت مبلغ تشویقی مشخص شده است و دانشجویان می توانند با ارائه درخواست به استاد راهنما پیگیر روند معین شده باشند.
معاون آموزشی دانشگاه افزود : مبلغ تشویقی در سال ۹۴ از۲۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال معین شده است که با توجه به کیفیت مجله و ضریب تاثیر متغییر خواهد بود و ارزش گذاری مقالات توسط اساتید همان دانشکده مشخص خواهد شد.
وی همچنین اضافه کرد: دانشجویان کارشناسی ارشد به ازای هرمقاله و دانشجویان دکتری و به ازای مقالات افزون بر۲مقاله تکلیفی مورد تشویق قرار خواهند گرفت.