تولید بومی کود آهنی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۲۱۱۰۲ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۱۶۵۵
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، با توجه به نیاز بخش کشاورزی و به سفارش بخش خصوصی، دانش تبدیل خاک های آهن دار به کود آهنی با نام تجاری سکوسترین 138 در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) توسط تیمی تحقیقاتی به راهنمایی دکتر شهریار غمامی عضو هیئت علمی و مدیر گروه شیمی این دانشگاه بومی و نهادینه شد. کود آهن دار کمپلکسی آهنی است که برای تأمین کمبود آهن گیاهان کشاورزی به کار می رود، این کمبود بیشتر به صورت فقر آهنی، زردی برگ و کاهش باروری گیاهان ظاهر می شود و براساس نتایج تحقیقات پژوهشگران اثبات شده است مادامی که آهن به صورت محلول در آب باشد، می تواند به عنوان کود تأمین کننده آهن مورد نیاز گیاهان بوده و مورد مصرف گیاهان قرار گیرد. این گزارش می افزاید: کلاته کردن آهن که همان تهیه کمپلکس های آلی آهن از ترکیب آهن با عوامل کلاته کننده آلی است بهترین و اقتصادی ترین روش نگه داشتن عنصر آهن در محیط های قلیایی است و از این رو با توجه به pH خاک های ایرانی و قلیایی بودن آن، استفاده از کلات های آلی آهن در کشاورزی امری ضروری بوده و به عبارتی تنها منبع تأمین کننده آهن مورد نیاز گیاهان به حساب می آید. همچنین این کود تاکنون از کشورهای مختلف به خصوص ایتالیا و اسپانیا با قیمت های گزاف وارد کشور می شد که با به کارگیری این فناوری و راه اندازی واحد مربوطه در یکی از شهرک های صنعتی استان قزوین در آینده نزدیک، نیاز وارداتی آن برطرف می شود. گفتنی است ایجاد و توسعه دانش بومی تولید این نوع کود از انواع خاک ها و منابع آهن دار، تولید لیگاند آلی کلاته کننده مورد نیاز در کشور از موارد پایه پتروشیمی و بسط دانش فنی آن و تولید فرم های توده و نانو کود آهنی سه موضوعی است که بیانگر اهمیت این پروژه است.

( ۴ )