تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه مواد وانرژی با دانشگاه خوارزمی منعقد شد

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۱ کد : ۲۰۹۴۳ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۴۳۹
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این تفاهم نامه با هدف کمک به انجام کارهای مشترک در جهت انجام پروژه های دانشجویی دکتری و کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد وانرژی و دانشگاه خوارزمی امضاء شد. بر پایه این گزارش، در این تفاهم نامه مقرر شد پایان نامه های دانشجویی در قالب طرح های تحقیقاتی و یا خارج از طرح به طور مشترک و به وسیله اعضای هیات علمی دو طرف انجام شود. همچنین بر اساس مواد این تفاهم نامه مشترک، دانشجویان می توانند بر اساس ضوابط از کلیه امکانات آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه بهره مند شوند. گفتنی است این تفاهم نامه که مدت اعتبار آن از تاریخ امضا به مدت 5 سال می باشد ، در 3 ماده و 1 تبصره به امضای دکتر اصغر کاظم زاده معاون پژوهشی پژوهشگاه مواد وانرژی و دکتر پروین کدیور معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی به امضا رسید.