تشکیل کارگروه های ارتباط با صنعت و برنامه ریزی در دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۲۰۸۷۶ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۳۵۶
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر مدرس هاشمی با بیان اینکه در این راستا دو نوع اقدام "عرضه محور" و "تقاضا محور" برای فعالیت های پژوهشی دانشگاه تعریف شده است اظهار داشت : در بخش تقاضا محور، جامعه صنعتی بیرون از دانشگاه منتظر خروجی‌های دانشگاه به منظور حل مشکلات ومعضلات است و در بخش پژوهش های عرضه محور نیز وظیفه دانشگاه تحقیق و پژوهش‌هایی است که اگر امروز مفید نباشد بتواند درآینده مشکلات کشور را مرتفع سازد. وی سرمایه گذاری به منظور افزایش کمی و کیفی مقالات دانشگاه را از جمله برنامه های مدیریت جدید در حوزه پژوهش های عرضه محور بیان کرد وادامه داد: لازم است پشتیبانی لازم وسرویس دهی به این دوعرصه به صورت جدی انجام شود دکتر مدرس هاشمی حفظ رتبه 95 آسیا و ارتقا جایگاه دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی های معتبر جهانی را از دیگر برنامه های مدیریت جدید در حوزه پژوهش وفناوری عنوان کرد. سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان تسهیل روند ها و پیگیری به منظور افزایش منابع مالی را از جمله برنامه های مورد نظر در حوزه اداری و مالی بیان کرد و گفت: پیگیری آئین نامه استخدام اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در این حوزه بوده است دکتر مدرس هاشمی رسیدگی به امور رفاهی و ورزشی دانشجویان را اساس مطالبات حوزه دانشجویی بیان کرد و گفت: تشکیل شورای تخصصی دانشجویی، تصویب تشکیل شورای صنفی دانشجویان بر اساس آئین نامه که هم اینک در حال انجام مقدمات اولیه است و در اسفندماه تشکیل خواهد شد، وی هدایت ونظارت را وظیفه اصلی مدیریت دانشگاه در حوزه مسائل فرهنگی بیان کرد وادامه داد: جذب حداکثری مخاطبان دانشگاهی بعنوان یک هدف اصلی، ایجاد فضای مناسب برای تبادل نظر وتضارب آراء دانشگاهیان وبرای کلیه سلایق و تلاش برای ایجاد فضای امید ونشاط از جمله اهدافی است که جز با مشارکت دانشگاهیان محقق نخواهد شد. سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان در بخش پایانی سخنان خود معرفی وترویج آداب، فرهنگ، تمدن و مواریث ایرانی اسلامی، شناساندن معارف، احکام واخلاق اسلامی به دانشگاهیان وبه زبان روز، توجه به جنبش نرم افزاری تولید علم و نگاه یکسان به کلیه تشکل ها را از دیگر دیدگاه های فرهنگی دوره جدید عنوان کرد وبیان داشت: در این زمینه وطی مدت اخیر، مجوزهای جدیدی به منظور فعالیت تشکل های دانشجویی ارائه شده است