تامین میکروارگانیسم‌های مورد نیازدانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور درسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۱ کد : ۲۰۷۱۰ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۷۲۶
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر فرزانه عزیزمحسنی، رئیس مرکزمنطقه‌ای کلکسیون میکرو ارگانیسم‌های صنعتی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دراین خصوص گفت: مرکز کلکسیون قارچ‌ها و باکتری‌های صنعتی ایران به عنوان عضوی از مرکز منطقه ای MIRCEN ، درحال حاضر قادر به تامین میکروارگانیسم‌های مرجع ومعتبر موردنیاز درصنایع و شرکت‌ها و تکثیر، ثبت و نگهداری میکروارگانیسم‌های جدید دربخش کلکسیون عمومی است. وی افزود: همچنین از دیگر خدمات قابل ارائه دراین مرکز ثبت و نگهداری میکروارگانیسم‌های ارسالی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در بخش کلکسیون امن و ثبت و نگهداری سویه‌های صنعتی ارسالی برای نگهداری در کلکسیون امن می‌باشد. دکتر محسنی درادامه گفت: شناسایی میکروارگانیسم‌های ارسالی از سوی پژوهشگاه‌ استاندارد و دانشگاه‌ آزاد لاهیجان و کمک در اجرای برنامه مدون آموزشی پزشکی با عنوان UTI و سخنرانی علمی در زمینه استفاده از محیط‌های کروموژن در UTI از اقدامات اخیر مرکز منطقه‌ای کلکسیون میکروارگانیسم‌های صنعتی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران است.

( ۲ )