پنجمین جلسه کارگروه توسعه آموزش عالی قرآنی برگزار شد

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۱ کد : ۲۰۵۰۶ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۳۸۷
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این جلسه دکتر میلی منفرد اظهار داشت: با توجه به نقش این کارگروه در نظام توسعه آموزش عالی قرآنی کشور برای رسیدن به وضعیت مطلوب و بر اساس اسناد بالا دستی، اولاً به ترسیم وضعیت موجود نظام توسعه آموزش عالی قرآنی کشور بپردازد و ثانیاً چالشهای موجود و پیش روی این نظام را تبیین کرده و نهایتا برنامه های راه گشای خود برای برون رفت از این چالشها و نیل به سوی اهداف مطلوب تهیه و جهت جمع بندی و برنامه ریزی به جلسه بعدی کارگروه ارائه کند. معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به اینکه گزارش گیری از نهادهای مؤثر در حوزه آموزش عالی قرآنی به منظور ترسیم وضعیت موجود نظام آموزش عالی قرآنی از وظایف اصلی این کارگروه است، بر تلخیص قالب محورهای گزارش واحدهای قرآن و حدیث مراکز آموزش عالی که در دبیرخانه کارگروه تهیه شده بود تأکید کرد و افزود: برای تسریع در روند گزارش گیری این فرمت حداکثر در سه صفحه بر اساس محورهای اساسی و مورد نیاز آماده شده و جهت تصویب به جلسه بعدی ارائه شود. رئیس کارگروه توسعه آموزش عالی قرآنی با اشاره به تشکیل جلسه اول کمیته گسترش آموزش عالی قرآنی و تصویب کلیات تشکیل مجمع مراکز و مؤسسات آموزش عالی قرآنی در آن، از تصویب و تأیید این مصوبه در جلسه کارگروه خبر داد. وی با اشاره به طرح موضوع نحوه عضویت نمایندگان، صاحب نظران و مدیران آموزش عالی قرآنی از ترکیب ساختار کارگروه توسعه آموزش عالی قرآنی اظهار داشت: مقرر شد اعضا پیشنهادات خود را برای جمع بندی نهایی به مرکز ارائه کنند. گفتنی است در پایان این جلسه با توجه به حجم بالای دستور جلسات و برنامه های پیشنهادی، قرار شد جلسات کارگروه طبق روال گذشته ماهی یک بار تشکیل شود.