برگزاری همایش معجزات علمی در قرآن در دانشگاه جهرم

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۲۰۰۷۴ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۴۰۰
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این همایش استاد بی آزار شیرازی در جمع دانشجویان در باره تدبر و دنبال کردن آیات قرآن گفت: یکی از اصول علمی شناخته شده در حال حاضر شناسایی و بررسی اراء و نظریات متفاوت است تا بتوان درستی آنها رااثبات کرد و می بینیم قرآن مسلمانان و غیر مسلمانان را به تدبر و تفکر در آیاتش دعوت می کند تا در آن اندیشه کنند و بعد از تعمق دریابند که هیچ اشتباه و خطایی در قرآن جای ندارد هیچ نویسنده ای در جهان وجودندارد که کتابی بنویسد و با اطمینان بخواهد که دیگران اشتباه آن رابازگو کنند اما قرآن مردم را به تامل و اندیشه در ایاتش دعوت می کند . دکتر بی آزار شیرازی در ادامه سخنان خود در مورد مبا حث محاصره اقصادی، کشف کشتی نوح، دوران شکنجه و رنج، جنین شناسی قرآن و همبستگی مذاهب اسلامی به سخنرانی پرداخت .